โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : สิริพร ครองชีพ (มุ้ย)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 17
อีเมล์ : muy.siriporn.was@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ยศภาคภูมิ ไชยยย (แซ้งค์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 28
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม