โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานบริหารโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกิ่วลม อาคารกาญจนาภิเษก
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,20:00   อ่าน 33 ครั้ง