โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย  โดยได้รับเกียรติจาก นายหัสรินทร์  ดอนดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ตอบคำถาม คัดลายมือ วาดภาพตัวละครในวรรณคดี การจัดบอร์ดเชิดชูสุนทรภู่ และกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:04   อ่าน 109 ครั้ง