โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเธวิญ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 8 วัด ในตำบลนิคมพัฒนา ได้แก่ วัดธรรมาราม วัดชัยมงคล วัดโชคชัย วัดสาหลวง วัดนิคมสามัคคี วัดศรีไตรภูมิ วัดวังเงิน และ วัดลำปางธรรมาราม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,08:54   อ่าน 70 ครั้ง