โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายเธวิญ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำคณะครู นักเรียน กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  นักเรียนกล่าวคำเป็นพลเมืองที่ดี และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุม ช่วงบ่ายครูนักเรียนร่วมทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,22:14   อ่าน 74 ครั้ง