โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นายเธวิญ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดลำปาง และสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,17:57   อ่าน 143 ครั้ง