โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
การอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน) มหาวิทยาลัยเนชั่น ให้กับคณะครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา โดยมีนายชนินทร์ วรรณมณี อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และมี ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธ์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมกิ่วลม โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,23:40   อ่าน 100 ครั้ง