โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสืบสานวันลอยกระทง
กิจกรรมสืบสานวันลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้นำนักเรียนร่วมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม และสำนึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา พร้อมทั้งขอขมาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ชำระล้างหรือทิ้งสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำลำคลอง ณ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,09:58   อ่าน 30 ครั้ง