โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนิคมสามัคคี
8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดย นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนิคมสามัคคี
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,12:23   อ่าน 51 ครั้ง