โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565
11 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมนักเรียน จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยนางบำรุง จันทราภิรมย์ ผู้กำกับกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,12:53   อ่าน 40 ครั้ง