โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565
13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดย นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิชัย คลาดแคล้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียน และได้พบปะครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน เพื่อรับผลการเรียน พร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาและการดูแลนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,11:34   อ่าน 69 ครั้ง