โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดย นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุลคลลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองและร่วมกันเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุมกิ่วลม โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,11:56   อ่าน 38 ครั้ง