โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ คุณครูสุนิสา สุพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และยินดีต้อนรับ คุณครูสุนิสา สุพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
 
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2566,14:29   อ่าน 27 ครั้ง