โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการจัดงานสถาปนาโรงเรียนและการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณะครู หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  เรื่องการจัดงานสถาปนาโรงเรียนและการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกิ่วลม โรงเรียนกิ่วลมวิทยา (7 ธันวาคม 2565)
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2566,14:33   อ่าน 27 ครั้ง