โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
6-7 มกราคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดย นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง) จังหวัดลำปาง 
 
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,21:57   อ่าน 21 ครั้ง