โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนครูและโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2565 ให้สาธารณชนได้รับทราบ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและชื่นชมผลงานของผู้อื่น  โดยมี นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และมีนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,11:03   อ่าน 351 ครั้ง