โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดย นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกสอน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต มีผลการแข่งขัน ดังนี้
1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
2. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  รางวัลเหรียญทอง
3. การแข่งขันการเล่านิทาน ระดับชั้น ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญเงิน
4. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,13:07   อ่าน 36 ครั้ง