โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
จดหมายข่าว
วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร วัยใสเปิดใจใฝ่ธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,21:09   อ่าน 16 ครั้ง