โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
จดหมายข่าว
23 กันยายน 2565 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมใจจัดพิธีมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูชันนี สะอาด และ คุณครูบุษบา ตันลาพุฒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2565,20:47   อ่าน 86 ครั้ง