โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
จดหมายข่าว
6-7 มกราคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,10:14   อ่าน 51 ครั้ง