โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
จดหมายข่าว
6 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 15 ปี ประเภททีมชาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
18 มกราคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ยินดีต้อนรับคุณครูกรรณิการ์ กาจารี สู่รั้วฟ้า-ขาว
16 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67
6-7 มกราคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่ ส่งความสุข ส่งรอยยิ้มให้แก่กัน"
23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน
22 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2
9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณครูสุนิสา สุพันธ์ สู่รั้วฟ้า-ขาว
6 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ทัศนศึกษานอกสถานที่
3 ธันวาคม 2565 ลูก กล. เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำราชมงคลลำปาง ครั้งที่ 11 งานเกษตรแฟร์ลำปาง
24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในคล้ายสวรรคตสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565
13 พฤศจิกายน 2565 จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนิคมสามัคคี
7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่นิคมศรีธรรมาราม
6 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสาหลวง
5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชัยมงคล
5 พฤศจิกายน 2565 นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 10 นาย ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวมาลย์ เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้รับรางวัล เกียรติบัตร "คุรุชนคนคุณธรรม" ประเภท นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวมาลย์ เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้รับรางวัล เกียรติบัตร "คุรุชนคนคุณธรรม" ประเภท ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับ นายโสตถิพงศ์ รัตนา ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้รับรางวัล เกียรติบัตร "คุรุชนคนคุณธรรม" ประเภท ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับ นางชรินรันต์ สุวิเศษธำรง ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้รับรางวัล เกียรติบัตร "ครูดีมีศีลธรรม"
ขอแสดงความยินดีกับ นางนฤมล สกุลไทย ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้รับรางวัล เกียรติบัตร "ครูดีมีศีลธรรม"
ขอแสดงความยินดีกับ นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้รับรางวัล เกียรติบัตร
2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดประชุม PLC กลุ่มงานบริหาร
1 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565